Tsvaluecart bináris opciókhoz 1 perc

Megvásárolható egy kiterjesztés, mellyel a támogatás TSM 6. A TSM 6. Ez hiányosságokat eredményezhet a BRMS mentések nyomkövetési információiban. Mi jelzi a változásokat, új részeket? Annak érdekében, hogy nyilvánvaló legyen, hogy a dokumentumban hol történt változtatás, jelzéseket láthat a dokumentumban: v A kép titkos jelek az opciókhoz az új vagy módosított információk kezdetét.

A PDF fájlokban felülvizsgálati jeleket láthat a bal margónál az új és módosított információk mellett.

tsvaluecart bináris opciókhoz 1 perc

Ha a kiadás újdonságaival és módosításaival kapcsolatban további információkra van szüksége, akkor tekintse meg a Jegyzék a felhasználóknak című dokumentumot.

Ezeket az összetevőket egy általános termék és két kiegészítő összetevő alkotja. Megjegyzés: Ha nem vásárolta meg a BRMS terméket, akkor az általános terméket és a kiegészítő összetevőket telepítheti és licenc nélkül 70 napig próbaváltozat időszak használhatja. Az alábbiakban az alaptermék és a kiegészítő összetevők összefoglaló leírása következik. BRMS használatának előnyei Az IBM Backup, Recovery and Media Services for i mentési ás helyreállítási műveletek futtatására, valamint adathordozók kezelésére szolgáló, egyszerűen használható megoldást kínál.

Az IBM i operációs rendszeren számos módon végezhet rendszermentési és helyreállítási műveleteket. Például használhatja az operációs rendszer saját mentési és visszatöltési parancsait, használhatja a mentési menük opcióit, vagy akár CL programokat is írhat a feladatok megoldására. Ugyanakkor használhatja a BRMS lehetőségeit is, melyek segítségével rugalmasabb megoldásra tesz szert, hiszen a BRMS nem csak a mentési és visszatöltési műveletek elvégzésére használható, hanem segítségével egyszerűen kezelheti az adathordozókat valamint archiválhatja a ritkán használt objektumokat is.

Továbbá minden mentett objektumról eseménynaplót vezet, amely leegyszerűsíti a visszaállítási folyamatot, és lehetővé teszi a BRMS számára részletes visszaállítási jelentés létrehozását.

legbarátságosabb oldalai Tel.: - PDF Free Download

A BRMS felhasználói felülete segítségével a fájlok és könyvtárak mentése granulárisabbá tehető, vezérlőcsoportok hozhatók létre az archiválási és mentési műveletek kezelésére, a BRMS mentési eseménynaplóból gyorsan kikereshetők a visszatöltendő objektumok, valamint egyszerűen kezelhetők a BRMS mentési műveletekhez használt adathordozók és eszközök.

Testre szabott mentési műveletek A BRMS már a termék telepítésekor tartalmaz olyan alapszintű vezérlőcsoportokat, amelyek az alapfunkciók elvégzésére alkalmasak, ugyanakkor létrehozhatók olyan testre szabott vezérlőcsoportok is, amelyek az adatokat a cég belső szabályai szerint mentik le.

Létrehozhat archiválási vezérlőcsoportokat, amelyekkel biztosíthatja, hogy a ritkán használt objektumok adathordozóra mentésüket követően törölve legyenek, és ezzel hely szabaduljon fel a rendszeren; a mentési vezérlőcsoportok segítségével pedig mentheti a rendszerről azokat az adatokat, amelyek a napi üzemeltetéshez nélkülözhetetlenek.

CARTOUCHE : Catamaran 95'

Fájlokat és katalógusokat egyenként is menthet, továbbá Lotus szerverpéldányokat is menthet növekményesen, akár anélkül is, hogy a szervereket le kellene állítani. Lotus szerverpéldányok mentése leállás nélkül illetve inkrementálisan A BRMS segítségével a Lotus szerverpéldányok akár üzem közben is menthetők.

[opensuse-translation-commit] r - branches/SLESP4/lcn/hu/po

A lementendő objektumok köréből egyszerűen ki is lehet zárni a nem mentendő objektumokat. Bővített mentés aktív állapotban funkció A BRMS segítségével a rendszert akár a mentési művelet teljes ideje alatt, vagy a mentési művelet idejének egy része alatt használhatja a rendszert, így kiküszöbölhető vagy csökkenhet a mentések miatt beütemezett leállások száma.

Párhuzamos mentésekhez akár 32 eszközt is lehet egyszerre használni. Hálózatos funkció Ha BRMS hálózatba helyez több rendszert, akkor a rendszerek meg tudják osztani egymás között a BRMS vezérlőcsoportokat, az irányelveiket, az adathordozók adatait és a tárolóhelyszínek információit.

Függelék Függelék Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Panasonic számítógépet. Az optimális teljesítmény és a biztonság érdekében, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat. Ebben a használati utasításban a neveket és fogalmakat a következőképpen használjuk.

Ha használja ezt a funkciót, akkor következetesen tudja kezelni az összes rendszer mentési és visszatöltési műveleteit. A Hub által figyelt rendszerek neve Vállalati csomópontok. A csomópontok beállítása és kezelése a Hubon keresztül történik és a meglévő hagyományos BRMS hálózatok működését nem befolyásolja. Adathordozó- és eszközkezelés A BRMS segítségével lajstromba tudja venni az adathordozókat és nyomon tudja követni, hogy milyen adatokat tartalmaznak.

Amikor adatokat ment, a BRMS figyelmeztet arra, hogy mely szalagokat kell használni, így nem kell amiatt aggódni, hogy esetleg aktív adatokat tartalmazó szalagra történik a mentés. Mindezen felül kezelni tudja a mentési eszközöket is, beleértve a Tivoli Storage Manager szervereket is. Lépésről lépésre megadott visszaállási utasítások katasztrófahelyzet esetére Minden BRMS-sel történő mentés után ki lehet nyomtatni egy olyan jelentést, amelynek az utasításai képesek lépésről lépésre végigvezetni a felhasználót a rendszer visszaállítási folyamatán.

Még azt is leírja ez a jelentés, hogy melyik adathordozókat kell visszaállítani és a az opció az pár opció mely részein.

Megjegyzés: Az IBM azt ajánlja, hogy minden beütemezett mentést követően nyomtassa ki a katasztrófahelyzet esetére legenerált visszaállítási jelentést. Nem tervezett leállás esetén ez a jelentés segít abban az üzemeltető személyzetnek, hogy végigvezesse őket a rendszer egészének a visszaállításában.

BRMS Standard Az általános termék segítségével teljesen automatizált mentési, helyreállítási és adathordozó-kezelési stratégiát valósíthat meg Tsvaluecart bináris opciókhoz 1 perc i terméke számára. Megjegyzés: 1. Az általános BRMS termék az archívumokat, a dinamikus beolvasást, az automatikus áttérési műveleteket és a megosztott adathordozókat nem támogatja. A funkciók használatához meg kell vásárolnia és telepítenie kell a megfelelő összetevőket. A BRMS a hajlékonylemezt, valamint a címkézetlen és nem szabványos címkéjű szalagokat nem támogatja.

További információkért lásd: A hálózatban lévő BRMS rendszerek képesek közösen használni azokat a leltárakat és irányelveket, amelyek egy központi BRMS rendszer által felügyelt adathordozóhoz vannak társítva. Legfeljebb byte-os tetszőleges üzenetet küldhet elektronikusan mobiltelefonra, személyhívóra vagy internetcímet használó postafiókba.

A speciális összetevő az alábbi funkciókat képes biztosítani: v HSM Hierarchikus tárolókezelés Ez az összetevő archiválási, dinamikus beolvasási és automatikus lemeztár ASP átállítási képességeket foglal magában. A BRMS hálózat beállításakor néhány kiegészítő lépés segítségével biztosíthatja, hogy adott kötetek adathordozó-könyvtár állapotát a BRMS hálózat összes rendszere tükrözze.

Egyes — B-vel jelölt — változatoknál a tranzisztor bázisát is kivezették. A as típusnál az árnyékolást a tranzisztor emitterére kapcsolták. A ,1,3-as típusoknál a két tranzisztor emittere és a két dióda katódja össze van kötve. Táblázatunk Megjegyzés-rovatában megadtuk a típusokhoz tartozó áramköri rajz ábraszámát.

Ez nagy segítség lehet bizonyos HA környezetekben. Ez az eszköz olyan jelentést állít elő, amely a szalagkönyvtárban található erőforrások felhasználóit jeleníti meg a BRMS hálózat adott könyvtárat közösen használó összes rendszere esetében.

Általános BRMS termék működése Az általános BRMS termék mentési, helyreállítási és adathordozó-kezelési műveleteinek meghatározásában és feldolgozásában lesz segítségére. Az általános BRMS termék három alapvető funkciót biztosít. Segít a mentési tevékenységek meghatározásában, megfigyelésében, feldolgozásában és jelentésben.

A BRMS segítségével az IBM i platformon található összes adatot a könyvtárakban, mappákban, katalógusokban, spoolfájlokban található objektumokat, biztonsági információkat, rendszerkonfigurációkat és magát az operációs rendszert is beleértve mentheti.

Ehhez használhatja a BRMS rendszerben már beállított alapértelmezett mentési vezérlőcsoportokat, vagy tervezhet saját igényeinek jobban megfelelő, saját mentési műveletet is.

tsvaluecart bináris opciókhoz 1 perc

Legfontosabb szolgáltatás egy helyreállítási jelentésekből álló sorozat, amely lépésenként vezeti végig a felhasználót a rendszer helyreállításán. Ezek a jelentések nem csak visszaállítási utasításokat tartalmazhatnak, hanem jelezhetik azt is, hogy a rendszernek a helyreállításhoz mely kötetekre van szüksége.

Panasonic Manual : Operating Instructions Basic Guide (Hungarian) Cfd1mk3 Oi Hu zad

Visszaállíthatja a BRMS segítségével a teljes rendszert, vagy csak annak kijelölt elemeit, úgymint vezérlőcsoportokat, könyvtárakat, objektumokat, mappákat, lemeztárakat, spoolfájlokat vagy integrált fájlrendszeri hivatkozásokat. Az adathordozó az összes cikluson keresztül követésre kerül, az adathordozó létrehozásától annak lejáratáig.

A nyomkövetési folyamat magában foglalja az aktív használatot, a tárolási helyet, és a visszahelyezést a kiinduló tárba, ahol az adathordozó újból rendelkezésre áll. A BRMS addig követi az adathordozót, amíg el nem távolítja azt az adathordozó-leltárból, vagy amíg más módon küszöbérték vagy rossz minősítés miatt letiltásra nem kerül. A BRMS az adathordozó-leltár változásait és rögzíti és tsvaluecart bináris opciókhoz 1 perc. A következő ábra 2.

Navigation menu

A mentési és helyreállítási folyamatokat irányelvek, vezérlőcsoportok és eszközök kapcsolják össze. Az adathordozó-kezelési rendszer mondja meg a BRMS rendszernek, hol kell az adatokat ruslan lehetősége és hol kell azokat visszakeresni. Emellett egyetlen irányítási pontot biztosítanak a működési elvek átfogó változásainak adminisztrálásához. Minden irányelv biztosít egy sablont, amellyel a mentési és adathordozó-kezelési stratégiák magas szintű felügyelete valósítható meg.

Irányelvek típusai Az általános BRMS csomag a következő irányelveket biztosítja: v A Rendszer irányelv nagyon hasonít egy rendszerváltozókból álló készlethez. Hacsak nincs érvényben más irányelv vagy vezérlés, a rendszer irányelv paraméterei határozzák meg sok BRMS művelet irányelv alapértelmezéseit. Meghatározhat heti mentési tevékenységeket, növekményes mentési típusokat, valamint azt a szintet, amelyen az adathordozó információkat menteni kívánja. Az összes mentési műveletet egyetlen mentési irányelv vezérli.

Ezeket a műveleteket a vezérlőcsoport szintjén határozhatja meg és módosíthatja. Az összes helyreállítási műveletet egyetlen helyreállítási irányelv vezérli.

tsvaluecart bináris opciókhoz 1 perc

Helyreállítási parancs értékek átdefiniálásával vagy módosításával egyedülálló vagy fázisos helyreállításokat tehet lehetővé. Adathordozó irányelvek határozzák meg a megtartási időszakokat és mondják meg a BRMS rendszernek, hogy hol találja a mentések végrehajtásához szükséges megfelelő szalagokat.

Azt is meghatározzák, hogy a mentési műveletek fognak-e mentési fájlokat létrehozni és használni. A rendszer, mentési és helyreállítási irányelvektől eltérően több adathordozó irányelv is létezhet. Áthelyezési irányelvből szintén több létezhet.

BRMS vezérlőcsoportok A vezérlőcsoportok határozzák meg, milyen adatokat kell feldolgozni. A vezérlőcsoportokat könyvtárak, objektumok, mappák, spoolfájlok és olyan egyéb típusú adatok csoportjai alkotják, amelyek közös jellemzőkkel rendelkeznek, vagy amelyeket adott mentési céllal kíván csoportosítani.

Míg az irányelvek döntik el, hogyan kell az adatokat feldolgozni, a vezérlőcsoportok határozzák meg, tartalmuk alapján, hogy mely adatokat kell feldolgozni.

A vezérlőcsoportok azt is meghatározzák, hogy milyen mentési fajtát kíván a BRMS rendszerrel elvégeztetni például teljes, növekményes vagy halmozódó-növekményes. Ezenkívül, a vezérlőcsoportok megadják azokat a napokat, tsvaluecart bináris opciókhoz 1 perc az adatok feldolgozásra kerülnek, valamint a feldolgozás sorrendjét is.

A vezérlőcsoportok általában hivatkoznak és együttműködnek a kapcsolódó irányelvekkel. Vezérlőcsoport attribútumok beállításával felülbírálhatja az irányelv döntéseket. Bár nem hozhat létre vezérlőcsoportokat kifejezetten helyreállítási feladatokhoz, a BRMS hatékonyan állítja helyre az adatokat vezérlőcsoportok alapján.

Hogyan működnek együtt az irányelvek és a tsvaluecart bináris opciókhoz 1 perc Az azonos paraméterekkel és értékekkel rendelkező irányelvek és vezérlőcsoportok felülbírálhatják egymást.

Az adathordozó, áthelyezési, mentési és helyreállítási irányelveket működési irányelveknek is szokták nevezni, mivel ezek bizonyos központi BRMS működési tevékenységekre vonatkoznak. A rendszer irányelvet globális irányelvnek nevezik, mivel a BRMS sok értékét alkalmazza a központi működési tevékenységekre. A következő ábra 3. Hacsak másképpen nem változtatják meg, a rendszer irányelv paramétereiben található információk felülbírálják a működési irányelv paraméterekben szereplő információkat.

tsvaluecart bináris opciókhoz 1 perc

Ugyanezen az alapon, hacsak másképpen nem változtatják meg, a működési irányelv információk felülbírálják a vezérlőcsoport információkat. Mivel azonban a mentési és visszaállítási igények az ügyfél igényeinek megfelelően változnak, az azonos paraméterekkel és értékekkel rendelkező irányelvek és vezérlőcsoportok felülbírálhatják egymást.

Ily módon, egy működési irányelv érték felülbírálhat egy megosztott rendszer irányelv értéket, és egy vezérlőcsoport érték felülbírálhat egy megosztott működési vagy rendszer irányelv értéket. A következő példák a hatálytalanítási képességet mutatják be: v A rendszer irányelv a FULL nevű adathordozó irányelvet használja, amely többek között jelzi, hogy az adathordozót 35 napig kell megőrizni.

tsvaluecart bináris opciókhoz 1 perc

Tegyük fel azonban, tsvaluecart bináris opciókhoz 1 perc hosszabb ideig kívánja az adathordozót megőrizni.

További a témáról