Opciók tézise

A közgazdaságtan megreformálásának 33 tézise | MNB Intézet Blog

Hogy a közgazdaságtan jelentős változáson fog átmenni a közeljövőben és megy át már most isafelől semmi kétség.

opciók tézise

A nagy kérdés az, hogy ez milyen mélyen fogja felforgatni a tudományos életet. Erre az irányzatra példa a pénzügyi frikciók beépítése az új-keynesi DSGE modellbe.

opciók tézise

Az alapmodell kiegészítése azonban — pont amiatt, hogy a dogmát érintetlenül hagyja — a mainstream sok kritikusát nem elégíti ki. Bekövetkezhet egy teljes paradigmaváltás is, egy kopernikuszi fordulat, ami a neoklasszikus világ teljes száműzését, és egy egészen új szemlélet meghonosodását, dominánssá válását opciók tézise.

Egy ilyen új világban további kérdésként merül fel, hogy mi garantálja, hogy az új szemlélet előbb-utóbb nem építi ki saját monopóliumát, saját egyházát?

opciók tézise

Amennyiben a tudományos közösség szociológiája az, ami hajlamosít a dogmatizmusra és a nézetpluralizmus kiiktatására, nem pedig a neoklasszikus iskola maga, sok biztosítékra nem számíthatunk. Vélelmezhető azonban, hogy ha van ilyen tendencia, az a hatékonyabb működés, feladatleosztás érdekében történik.

opciók tézise

Ezen kockázat megléte viszont nem érvényteleníti azt a felismerést, hogy reformra égető szükség van. Szerző: Vonnák Balázs.

opciók tézise

További a témáról